VTC Now | Việc giải quyết nợ xấy của các ngân hàng trước và trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội vẫn còn nhiều điểm nghẽn chưa được tháo gỡ.

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/