Tổ chức cuộc thi khai thác trí sáng tạo, đồ chơi LEGO sẽ giúp cả Team có thể lắp ráp tạo thành những đồ vật hay con vật mà mình …

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/game-giai-tri/game-tri-tue/