Đăng ký vay tiền online tại:
VAY TIỀN KHI BỊ NỢ XẤU NHÓM 5
Nợ xấu nhóm 5 là gì? Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về nợ xấu, có thể hiểu đơn giản khi người đi vay đến ngân hàng hoặc tổ chức tài chính vay một khoản tiền trong thời gian 6 tháng. Nhưng đã quá hạn 6 tháng nhưng khoản vay vẫn chưa thanh toán xong, lúc này hệ thống CIC sẽ căn cứ vào khoản thời gian quá hạn và chậm thanh toán nợ để xếp hồ sơ của người đó vào các nhóm nợ xấu từ 1 đến 5. Và khi thời gian quá hạn của người đi vay lên đến 360 ngày thì hồ sơ đó sẽ bị xếp vào nhóm nợ xấu thứ 05 và các ngân hàng sẽ từ chối cho vay đối với khách hàng này.

Nguồn:
#vaytienkhinoxaunhom5
#vaytienkhinoxau
#vaytienbinoxau Website vay chính chủ:

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/