Theo con số thống kê tại 23 ngân hàng thì có tới 11 ngân hàng thành viên tiếp tục g8a tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLC) trong quý đầu năm.Lợi nhuận tăng mạnh nhưng tỷ lệ nợ xấu tăng cao trong nhiều ngân hàng.

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/