Bộ trò chơi KHO BÁU TRÍ TUỆ liên quan đến tư duy logic, dành cho đối tượng người lớn và các bé thiếu nhi từ 6 tuổi trở lên ( tuy nhiên cũng dành và khuyến khích các em dưới 6 tuổi mà tư duy tốt, thông minh hơn so với độ tuổi của mình, nói chung không hạn chế bất kỳ ai say mê/ yêu thích các trò chơi rèn luyện trí não)

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/game-giai-tri/game-tri-tue/