Thuyết trình và trả lời câu hỏi về phần thi kiến thức pháp luật tại Hà Nội

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/kien-thuc-phap-luat/