Shadowmatic là một câu đố khuấy động trí tưởng tượng từng đoạt giải thưởng, trong đó bạn xoay các vật thể trừu tượng trong ánh đèn sân khấu để tìm các bóng có thể nhận ra trong bóng chiếu, phù hợp với môi trường xung quanh.
Download game cho mobile

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/game-giai-tri/game-tri-tue/