Phổ biến kiến thức Pháp luật, chính trị xã hội và tình hình An ninh trật tự cho sinh viên
Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/kien-thuc-phap-luat/