Bị nợ xấu, ngân hàng khởi kiện ra tòa thì phải làm sao?
Bước 1: Giữ bình tĩnh, cân bằng cảm xúc, xem mọi việc là lẽ thường.
Bước 2: Tham vấn những chuyên gia bằng cách đăng bài lên “Tư vấn pháp luật miễn phí” và các diễn đàn khác tương tự vv
Bước 3: Dùng google để tham khảo
Bước 4: Tham khảo thêm 01 số người trong lĩnh vực ngân hàng
Bước 5: Xác định rõ ràng mục tiêu, phương án xử lý nợ
Bước 6: Tập trung, cam kết hoàn thành mục tiêu

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/