Ngân hàng VPBank lừa đảo khách hàng cho vay nặng lãi. Huy động tiền gửi tiết kiệm chi 5.8%/năm nhưng cho vay thế chấp với lãi suất 12.1%/năm. Cho vay tín chấp 22%/năm, Bóc lột uống máu dân nghèo để thu về lợi nhuận trên 10 nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tiền này áp bức dân nghèo mà có được.

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/