Vừa qua, Ngân hàng nhà nước đã có công văn gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cảnh báo thủ đoạn …

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/