Trong quan hệ vay mượn dân sự, bên vay phải hoàn trả đủ tiền cho bên cho vay khi đến thời hạn theo thỏa thuận của hai bên. Thế nhưng, trên thực tế có rất nhiều trường hợp mặc dù đã đến hoặc quá thời hạn thanh toán, bên vay vẫn chây ì không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Lúc này, bên cho vay phải thực hiện thủ tục khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu giải quyết. Vậy thủ tục khởi kiện đòi nợ dân sự được quy định như thế nào?

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/