Có lẽ đây là dấu mốc quan trọng các bạn các nhà đầu tư nên chú ý. Bởi vì vấn đề này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản trong thời gian tiếp theo.
#batdongsan #bds2022 #Xuhướngbds2022

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/