giao lưu học hỏi, không sợ thiếu, không sợ xa, chỉ sợ khong co gắng

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/kien-thuc-phap-luat/