Game trí tuệ một thời, bạn nào còn nhớ và còn chơi. Bỏ chơi hơn 10 năm giờ chơi lại thấy chóng mặt và đau mắt các bạn ạ.

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/game-giai-tri/game-tri-tue/