Đây là đội hình lên thuần 9 Warriors, với năng lực khống chế của Doom, Thoáng của Pirate Captain, hạng nhất cũng là điều khá đơn giản :))

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/game-giai-tri/game-tri-tue/