Bộ God được cái dam phép tốt, lên được God of Thunder nữa là ngon kèo, bên kia muốn chống lại chỉ có thể lên bộ Xương Cá và con Silent thì mới thắng đc mình thôi

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/game-giai-tri/game-tri-tue/