Gần đây nhiều người tiêu dùng lên tiếng khiếu nại dịch vụ vay tiêu dùng của các công ty tài chính, trong đó nổi cộm là việc các công ty này cho vay với lãi suất quá cao, phương thức thu hồi nợ mang tính “xã hội đen”, đe dọa, quấy nhiễm người tiêu dùng. Để làm rõ mức lãi suất cho vay hay các phương thức thu hồi nợ của công ty tài chính hiện này có phù hợp với luật pháp hay không.

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
tv.zing.vn/tintucfbnc

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/