– Chứng khoán hàng ngày: Nhận định thị trường tuần từ 28/03 đến 01/04/2022. Xác định mục tiêu khi Mua/Bán
– Tổng kết thị trường tuần giao dịch từ 21 đến 25/03/2022
– Nhận định thị trường tuần giao dịch từ 08/03 đến 01/04/2022
– Phân tích nhóm Ngân hàng, chứng khoán, Thép, Phân bón, Dầu khí,…
– Phân tích top cổ phiếu tiềm năng: HPG, NKG, HSG, PVS, PVD, GAS,…
– Xác định MỤC TIÊU trước khi MUA/BÁN
* Liên hệ để mở tài khoản và tham gia Room Tư vấn VIP
Mrs.Lê – Giám đốc TVĐT – Công ty CP Chứng khoán VPS
Telegram/Zalo: +84 981 172082
—————————————————————
* Liên hệ tư vấn danh mục:
Nguyễn Văn Toại – Giám đốc TVĐT – Công ty CP Chứng khoán VPS
Telegram/Zalo: +84 983911868
Facebook:

#chungkhoan
#chungkhoanhangngay
#nguyentoai
#nhandinhthitruong

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/kinh-doanh/chung-khoan/