Chứng khoán Bản Việt VCSC nâng tỷ lệ sở hữu tại Hà Đô từ 5,8% lên 6,35%, ứng với hơn 12,95 triệu cổ phần. Đây là giao dịch mua để thực hiện quyền của chứng quyền. Vào ngày 8/2, Hà Đô đã phát hành hơn 7,48 triệu đơn vị với giá 26.732 đồng/cp. #chungkhoan
Tập đoàn Đầu tư Thăng Long công bố BCTC quý IV/2021 với doanh thu thuần tăng 49% lên hơn 322 tỷ đồng. Trong quý, doanh thu tài chính đạt hơn 130,5 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ chủ yếu nhờ thu lãi tiền gửi và lãi chuyển nhượng cổ phần. Song chi phí tài chính cũng hơn gấp đôi lên 2,1 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt giảm 63% và tăng 176% so với cùng kỳ đạt 4,8 tỷ và 10 tỷ đồng. Do đó, lãi sau thuế đạt hơn 121 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 2,4 lần, đạt 121,4 tỷ đồng. #dautu

#TaiChinhKinhDoanh
Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam – Vietnam Wealth Advisors (VWA)
Facebook:
Tiktok:
Spotify:
Công ty AFA Capital:
Liên hệ AFA Capital:
—-
#TOPI – Đầu tư thông minh- Tài chính thịnh vượng
📲 Download ứng dụng và trải nghiệm tại:
🌐 Website Topi:
🌏 Fanpage:

– #WealthIntelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư:

Wealth Intelligence phục vụ cho các cá nhân có mong muốn xây dựng cho bản thân mục tiêu đạt tự do tài chính phù hợp và phương pháp để đạt được mục tiêu sớm nhất, và những ai muốn bắt đầu con đường trở thành cố vấn tài chính công chứng chuyên nghiệp.
– CGBA: Phân tích Tài chính và Kinh doanh toàn cầu:

CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) là một trong hai chương trình chính thức theo chuẩn quốc tế của Viện Kế toán Quản trị công chứng Úc (CMA Australia). #phantichtaichinh

– FANPAGE AFA:

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/kinh-doanh/chung-khoan/