Cách ngân hàng xử lý đất thế chấp khi không trả được nợ?
=====================
Hiện nay vẫn còn nhiều người nghĩ rằng khi đi ngân hàng vay cần lấy một tài sản gì đó có giá trị lớn để đưa cho ngân hàng giữ thì ngân hàng mới cho vay tiền. Tuy nhiên không phải như vậy, việc ngân hàng cho vay có cần phải có tài sản để thế chấp hay không phụ thuộc vào quy chế cho vay của mỗi ngân hàng mà các bên có thể thỏa thuận (Khoản 1 Điều 12 Thông tư 21/2012/TT-NHNN).
Do đó khi đi vay ngân hàng các bạn có thể thế chấp xe, nhà, đất hoặc bất cứ thứ gì miễn là ngân hàng đồng ý.
#datthechap, #vaythechap, #xulytaisanthechap

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/