Cách lấy tỷ giá ngoại tệ vào Excel, cách sử dụng hàm Webservice, FilterXML
URL VCB:
Khoá học Excel:
Khoá học VBA:

XEM THÊM
Tự học lập trình Python cơ bản:

Tự học Google Sheet / Google Trang tính

Tự học JavaScript cơ bản:

Tự học Excel Online cơ bản đến nâng cao:

Tự học lập trình VBA cơ bản đến nâng cao:

Tự học lập trình Google Apps Script:

▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ LinkedIn:
▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Blog cá nhân:
▷ Facebook Group:

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/kinh-doanh/ty-gia/