cách để nâng giá một bds, đầu tiên mua một ô đất ruộng, sau đó nắn quy hoạch ô đất đó thành đất ở có 4 mặt tiền đường.

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/kinh-doanh/bat-dong-san/