Đăng ký kênh để cùng cập nhật những tin tức nóng hỏi trong và ngoài nước!
Link đăng ký:

Theo Vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước, báo cáo của các Tổ chức tín dụng cho thấy đến tháng 4/2014, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống vào khoảng 4,01%.
Trong thời gian qua, hệ thống ngân hàng đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp để xử lý nợ xấu. Về phía các Tổ chức tín dụng đã tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng nhằm xử lý nợ xấu, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho các doanh nghiệp, tích cực thu hồi nợ vay mở rộng tín dụng đi đôi với chất lượng tín dụng để đảm bảo nợ xấu không phát sinh. Bên cạnh đó Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng VAMC cũng đặt ra mục tiêu năm 2014 tiến hành mua từ 70.000 – 100.000 tỷ đồng nợ xấu và xây dựng phương án mua nợ theo giá thị trường.

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/