Bảo Ngọc xuất hiện trên bản tin tài chính kinh doanh VTV – là thương hiệu đã ứng dụng mạng xã hội để quảng bá thương hiệu và bán hàng.

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/kinh-doanh/tai-chinh/