– Khơi thông nguồn tài chính xanh
– Xây dựng thị trường tín chỉ carbon từ rừng
– Du lịch tận dụng thời cơ trong khó khăn
#tetcotruyenlaovacampuchia #thanhtoankhongdungtienmat # biếnthểBa.4 Ba.5củaOmicron #tinchicarbonrung #tetquandanocantho #

#vietnam #vtv4 #authenticvietnam #vtv #news

Theo dõi các chương trình của VTV4 tại:
Ứng dụng VTVgo trên App store và Google Play
hoặc xem trực tiếp trên

Facebook:
Youtube:
TikTok:

• Phiên bản Tiếng Anh:
Facebook:
Youtube:

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/kinh-doanh/tai-chinh/