Thu ngân sách có thể giảm lớn do dịch bệnh; Chính thức gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho người dân và doanh nghiệp; Dự thảo sửa đổi Nghị định 20: Không có cơ sở pháp lý để áp dụng hồi tố; Không thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19; FED công bố gói biện pháp tài chính tiếp theo trị giá 2.300 tỷ USD hỗ trợ nền kinh tế Mỹ;… Đây là một số nội dung chính trong Bản tin Tài chính với Cuộc sống tuần từ 6-4 đến 10-4-2020.

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/kinh-doanh/tai-chinh/