Bộ Chính trị phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội; Việt Nam là thành viên tích cực trong hội nhập – hợp tác tài chính ASEAN; Điều hành ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ; Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào dự án đầu tư mới;… Đây là một số nội dung chính trong Bản tin Tài chính với Cuộc sống tuần từ 29-3 đến 2-4-2021.

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/kinh-doanh/tai-chinh/