Doanh nghiệp ngày càng hài lòng về cải cách hành chính thuế; Kho bạc Nhà nước kiểm soát chặt các khoản chi cuối năm; Ngành Hải quan chấn chỉnh và tăng cường hậu kiểm; không nên mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao; Trung Quốc nỗ lực tránh thương chiến với Mỹ; … Đây là một số nội dung chính trong Bản tin Tài chính với Cuộc sống tuần từ 18-11 đến 22-11-2019.

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/kinh-doanh/tai-chinh/