Giảm 15% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Khẩn trương hoàn thiện đề án đổi mới mô hình kiểm tra …

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/kinh-doanh/tai-chinh/