Bản tin Tài chính – Số 03, tháng 03/2022 của Thời báo Tài chính Việt Nam sẽ gửi tới quý vị những sự kiện tài chính nổi bật trong tuần qua (từ 13.03– 19.03.2022)
– Tập trung thanh tra các hồ sơ chuyển nhượng bất động sản nghi vấn về giá
– Ngành Tài chính chủ động trong quản lý, thu thuế trên môi trường mạng xuyên biên giới
– Bộ Tài chính Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến FCBDM 2022
– Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà, đất
Mời quý vị cùng theo dõi!

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/kinh-doanh/tai-chinh/