Bản tin Tài chính – Số 03, tháng 02/2022 của Thời báo Tài chính Việt Nam sẽ gửi tới quý vị những sự kiện tài chính nổi bật trong tuần qua (từ 12.02– 18.02.2022)
– Tháo gỡ vướng mắc thủ tục thuế, hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc
– Tìm giải pháp huy động nguồn lực cho chống biến đổi khí hậu
– Sẵn sàng nguồn lực thực hiện Chương trình phục hồi phát triển kinh tế – xã hội
– Thuế tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm
Mời quý vị cùng theo dõi!

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/kinh-doanh/tai-chinh/