Bản tin Tài chính Kinh doanh VTV1 phát sóng vào lúc 12h40 hàng ngày. Bản tin Tài chính Kinh doanh VTV1 Hôm Nay Ngày …

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/kinh-doanh/tai-chinh/