Chuỗi bài giảng kiến thức an toàn thực phẩm.
Bài 1- Các mối nguy an toàn thực phẩm-
Bài 2: Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm-
Bài 3: Bảo quản thực phẩm an toàn-
Bài 4: Thực hành vệ sinh tốt-
Bài 5: Luật an toàn thực phẩm:
Bài 6: Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn -HACCP-
Các tác nhân ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm.
Đọc thêm các bài viết về an toàn thực phẩm tại www.triphuc.com
Liên hệ tư vấn , đào tạo HACCP, ISO 22000, FSSC 22000
Tel 0919 099 777
Email: [email protected] www.triphuc.com

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/kien-thuc-phap-luat/