17CARATZ x B52CLUB – BOM TẤN GAME BÀI B52
Choreography by LỊ9
#B52CLUB #GAMEBAIBOMTAN #GAMEBAIB52
Đăng nhập game B52 tại:
Rap lyricsitst: Bình Gold
—– SPECIAL THANKS TO —–
Camera Operator: Trần Việt Hưng @__hungtran_
Staffs & Supporters: Thư, Hiền, Trà Doãn, MANA, Ngọc bé và người thương ^^

[FOLLOW US]

Facebook:
——-
Youtube:
——-
Instagram:

——
E-mail: [email protected]
——
Contacts:
Min – 0396921694
Luu (Sú) – 0945632096
Ly – 0962907976

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/game-giai-tri/game-bai/