CLB DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP là không gian của Cộng Đồng Khởi Nghiệp – Chia Sẻ Kinh Nghiệm – Hợp Tác Kinh Doanh. Là nơi khởi tạo những cơ hội nhận được hỗ trợ về khởi nghiệp; nơi chia sẻ những câu chuyện, những bài học về kinh doanh, làm giàu.

Link Group Facebook:

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/