Lô đất hơn 200m2 dành cho những ai làm ở vin muốn có 1 miếng đất để xây nhà.

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/kinh-doanh/bat-dong-san/