👉 Trang chủ:
👉 Nội dung bài viết:

#NasTro #NoQuaHanHDSAISONNastro #PhiPhatHDSAISONNastro

NỢ QUÁ HẠN HD SAISON LÀ GÌ?

HD SAISON là một trong 3 Doanh Nghiệp tài chính giải ngân cho vay tiêu dùng lớn số 1 tại VN HD SAISON chuyên phân phối các khoản vay mua sắm tiêu dùng với tầm lãi vay cực thấp thậm chí là là 0%.

Mặc dù thế có tương đối nhiều khách hàng không “đóng tiền trả góp” hay “không trả nợ” theo thời khắc quy định của HD SAISON; hiện nay khoản đó được coi là Nợ quá hạn HD SAISON và những hệ lụy đi kèm theo là gì? Hãy cùng Nastro khai phá cụ thể dưới đây

Nợ quá hạn HD SaiSon là khoản nợ khi người vay thanh khoản tiền chậm hơn so với ngày được ký trên HĐ vay nợ giữa khách Doanh Nghiệp tài chính HD SAISON và người mua

Ví dụ: Ngày 15/02/2021 đến ngày trả dần dần cho khoản vay trước đó nhưng đến ngày 16/02/2021 bạn mới thanh khoản tiền thì có nghĩa là bạn đã nợ quá hạn HD SAISON.

CÁCH TÍNH NỢ QUÁ HẠN HD SAISON.

Phí phạt trả chậm của HD SAISON 1 ngày = n*150% + n*10%.
Phí phạt trả chậm của HD SAISON 2 ngày = n*150% +(n*2)*10%.
Phí phạt trả chậm của HD SAISON 3 ngày = n*150% +(n*3)*10%.
Phí phạt trả chậm của HD SAISON 4 ngày = n*150% +(n*4)*10%
Phí phạt trả chậm của HD SAISON 5 ngày = n*150% +(n*5)*10%.
Phí phạt trả chậm của HD SAISON 6 ngày = n*150% +(n*6)*10%.
Phí phạt trả chậm của HD SAISON 7 ngày = n*150% +(n*7)*10%.
Phí phạt trả chậm của HD SAISON 8 ngày = n*150% +(n*8)*10%.
Phí phạt trả chậm của HD SAISON 9 ngày = n*150% +(n*9)*10%.
Phí phạt trả chậm của HD SAISON 10 ngày = n*150% +(n*10)*10%.

😿 HD Saison đòi nợ
😿 Cách xóa nợ xấu HD Saison
😿 Không đóng tiền trả góp HD Saison
😿 Chậm trả góp 1 tháng
😿 Vay tiền HD Saison không trả có sao không
😿 Tra cứu hợp đồng trả góp HD SAISON
😿 HD SAISON giãn nợ
😿 Thanh lý hợp đồng trả góp HD Saison

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/doi-no-thue/quy-trinh-xu-ly-no/