Sào,Vườn,Giá rẽ,chỉ hơn 1,3 tỷ cả sổ. 093.401.4004,E Sỹ.

Nguồn: https://doinoankhang.vn/

Xem thêm: https://doinoankhang.vn/kinh-doanh/bat-dong-san/